MISSA D'ONZE. SETEMBRE-OCTUBRE

Podeu consultar els fulls de missa d'onze dels mesos de setembre i octubre.

Hi trobareu informació de les diverses activitats de l'associació i articles que us poden resultar d'interès.