Esplai i colònies

Colònies

El grup que aglutinà l’Associació Josep Climent al voltant de la missa de les 11 i la catequesi de Santa Maria, va creure en la conveniència d’oferir als infants unes estades d’estiu i un esplai durant el curs. Així naixia l’experiència AMUNT, la primera edició de la qual és del juliol de 1993.

A l’AMUNT els nostres infants juguen, conviuen, escolten, parlen, canten i s’obrin el cor i la ment al món trascendent de la fe i de l’amor. No hi ha infant que, a les nostres colònies (i en van més d’un miler i mig!), no haja vist una mica de llum que podria acabar marcant el sentit de la seua vida.

Juntament amb les colònies, per al grups d’ESO, l’Associació Josep Climent, des de 1996, veu la necessitat d’oferir uns campaments a l’aire lliure que ajuden els adolescents a obrir-se un nou camí de llibertat.

El ritme esforçat de les caminades, les llargues ascensions juntament amb la convivència amb companys, els intercanvis i les confidències adolescents fan d’eixos campaments una experiència inoblidable. Com més agosarada és la marxa, major és el grau de satisfacció. I, sense contemplacions, arribem al cim! La meta és la conquista de la llibertat, amb les ales desplegades vers l’infinit. Fins ara, vora mil adolescents ho han experimentat.

Esplai

Quan acabàrem la primera colònia de Pereroles, el juliol de 1993, vam creure convenient continuar l’experiència durant el curs. Hi posàrem el nom de Esplai Pentecosta .

Amb sessions setmanals els dissabtes al vespre i activitats especials cada trimestre (eixides, excursions, acampades, trobades), l’Esplai Pentecosta té un caire netament formatiu en valors, amb l’accent posat en la fe i l’amor. L’Esplai Pentecosta acull, cada curs, vora quaranta infants i per ells n’hi han passat prop de sis-cents.

Els primers passos foren als patis de l’Escola Pia (cursos 1993-1995). L’any següent vam ser acollits per la família Marçà-Ibáñez que ens cedí un local seu al carrer de la Marededéu de Lledó 18 (cursos 1995-1999).

L’any següent vam ser acollits a la parròquia de Santa Maria on prenguérem el relleu de la catequesi de postcomunió (cursos 1999-2002)

A partir de l’any 2002 vam passar als locals de la parròquia de sant Cristòfol en la qual hem continuat desplegant l’Esplai Pentecosta durant els mesos d’octubre a maig fins ara (cursos 2002-2019).

El nostre agraïment a totes estes institucions que ens han acollit perquè han comprés el sentit educatiu i evangèlic que inspira les activitats de la nostra Associació.

Tots els participants de l'AMUNT fent un rogle a la colònia de Viver