Catequesi

L’Associació Josep Climent ha contribuït a la implantació d’una línia de catequesi en la nostra llengua. Des del moment que es començà a aplicar, el curs 1996-1997, a la parròquia de Santa Maria de Castelló, esta línia de catequesi s’ha mantingut ininterrompudament, malgrat les dificultats que hi hem trobat pel camí.

Per fer-ho possible, l’Associació ha facilitat els manuals de catequesi i ha preparat les corresponents festes de primera comunió, ara motiu d’especial celebració. Amb diverses alternances, major o menor nombre d’interessats, cada any convoquem els infants a seguir la catequesi a Santa Maria.

Creiem que el nostre treball no és inútil ni per als qui, després, no continuen freqüentant la missa d’onze. Els catequistes hem intentat mostrar als nostres infants que poden viure estimant els altres, en una inacabable comunió de persones que va començar, fa dos mil anys, amb un petit grup d’amics de Jesús de Natzaret. Seria una força decisiva per la salut de la nostra societat.

Si qualsevol nit pot sortir el sol, potser que, a la llum del dia, ens podríem retrobar en una nova missa d’onze recordant un passat de somni i renovant la més bella de les històries.

Xiquets en la primera comunió